Handverktyg för bandning

Våra handverktyg för bandning drivs med batteri och är inställbara på hel- och halvautomatiskt arbetssätt samt för manuellt och mjukt arbetssätt.

Inställningslägen:

  • Helautomatisk
  • Halvautomatisk
  • Manuell
  • Mjuk

Söker du band till maskinen? Boxon erbjuder flertalet PP-, PET-, stål- och VG-band samt tillbehör. Kontakta oss så hjälper vi dig, 020 - 33 10 00.

STB 60

Bandningsverktyg med automatisk matning och förslutning. Används med fördel till medeltungt gods.

Manuell sträckning och batteridriven svetsning.

STB 68

Bra bandningsverktyg för lättare gods, när snabb och smidig bandning med låg spännkraft efterfrågas.

Batteridriven sträckning och svetsning.

STB 70/80

Tåligt bandningsverktyg för medeltungt till tungt gods. Inställbar som helautomatisk, halvautomatisk, manuell och mjuk.