Checklista för etiketter

Etikettmärkning är en värld av många möjligheter. Varje applikation kräver sin egen kombination av frontmaterial, färg och häftämne för att fungera. 

  • Var och på vad ska etiketter appliceras? 
  • Vad ska den tåla? 
  • I vilken miljö ska etiketten appliceras? 

Det är mycket att ta hänsyn till. 

En häftetikett består av olika skikt

Frontmaterial - där bilder, text och/eller annat ska tryckas.
Häftämne - två huvudgrupper: häftämne som gör appliceringen permanent, häftämne som gör etiketten avtagbar.
Liner - bäraren av etiketter fram till applicering.

 

Ladda ner och skriv ut vår checklista för etiketter, det är en bra hjälp att ha nära. Vi hjälper dig givetvis att se till att hitta den etikett som passar perfekt för ändamålet.

Checklistan skickas till den angivna e-postadressen.
Vill du ta emot nyhetsbrev från Boxon?