Skydd för farligt gods

Ämnen eller föremål som på grund av sina egenskaper kan skada människor, egendom eller miljö klassas som farligt gods. För transportering och hantering av farligt gods krävs testade och godkända förpackningar.

När det gäller emballage för farligt gods är det avsändarens ansvar att det är godkänt för transport.

Lådor för farligt gods

Farligt gods-lådor

Våra förpackningar uppfyller kraven för certifierade och godkända förpackningar som tål påfrestningar under transport.

Beställ farligt godslådor direkt online via vår webshop - BoxonDirect.se. Vi erbjuder flera olika standardvarianter men kan även ta fram kundunika lösningar. Kontakta oss för alternativ.

Absoprptionsmedel

Absorptionsmedel

Absorptionsmedel placeras i lådor med farligt gods, och absorberar direkt upp innehållet vid en eventuell läcka.