Temperaturskydd

Gods måste ofta skyddas mot skiftande temperatur och klimatrelaterade faktorer, som t.ex. fukt och kyla, under både transport och lagring för att inte skadas. Det är därför viktigt att ha ett bra temperaturskydd.

Vi erbjuder flera nödvändiga hjälpmedel för att skydda godset mot temperaturskiftningar. Kontakta oss gärna om du har specifika krav eller önskemål.

Torkmedelspåsar och fuktindikator

Genom att använda torkmedelspåse samt fuktindikator kan man enkelt undvika att en fuktig miljö skadar innehållet i förpackningen. 

Torkmedelspåsar är tillverkade av dammsäkert pappersmaterial och säkrar en torr miljö i förpackningen. Med fuktindikatorn kan man på ett enkelt sätt ta reda på om det varit fukt i förpackningen genom att indikatorn ändrar färg från blått till rosa.  

Vi erbjuder även Absopole som används i container för att reducera fukthalten. Våra torkmedelspåsar kan även fås med INTERCEPT Technology som är ett funktionellt korrosionsskydd vid industriella applikationer.

Isoleringsskydd

Med lådor tillverkade av extruderad polystyren (EPS) kan man transportera temperaturkänsliga produkter. Våra kyllådor av EPS levereras komplett med lock.

Fuktskydd

Kondensborttagare Absorpole

Absorpole är en fuktstav som placeras i sjöfartscontainer och som effektivt förebygger kondens och reducerar fukt.

För en 20 fots container beräknas 4-8 stavar beroende på transportens längd och temperaturväxlingar. Kontakta oss gärna för fler råd kring temperatur- och fuktskydd.