Godsmärkning

Märkning är så mycket mer än en etikett, det är ett av förpackningens största utvecklingområde idag. Möjligheten att till exempel kunna märka gods för spårbarhet är ett. 

Boxon erbjuder kompletta lösningar inom godsmärkning och spårbarhet, och vi ser att många kunder efterfrågar kombinationen av förpackningslösningar och märkning idag. 

Ordning i produktionsflödet

Behovet av att kunna informationsmärka förpackningar i produktionsflödet ökar. Det handlar om att kunna identifiera varje enskilt kolli i hela kedjan, från leverantör, genom produktion och lagerhantering till transport till kund. För att riktigt kunna utnyttja möjligheterna bör du veta vilka möjligheter som finns.

Vi är specialister på märkning och kan ge dig en bra bild av hur du bäst utnyttjar och effektiviserar förpackningsflödet med hjälp av etikettering. Med färdigpaketerade och skräddarsydda systemlösningar kan vi tillgodose alla dina behov. Ordning och reda är a och o i effektiv produktion. Låt oss skapa ordning och reda hos dig.

Hitta dina etiketter

När du söker olika typer av standardetiketter för produktmärkning kommer vår e-handel (BoxonDirect.se) till hjälp. Vi erbjuder ett brett sortiment av transportetiketter, packsedelskuvert, tejpetiketter etc. som du kan beställa direkt online.

    

Så väljer du rätt metod för din märkning.