Produktmärkning

Produktmärkning är ett av förpackningens största utvecklingsområde idag. Vi erbjuder märkningsystem och skrivare för all producerande industri.

Om märkningen sedan sker på wellpapp, plast, glas, etiketter, blisterförpackningar, hårda förpackningar eller mjuka, påsar eller kartonger, färskt eller fryst, trä, betong, keramik, metall eller skumplast, det spelar ingen roll för oss.

För mer information om märkning och spårbarhet, se vårt avsnitt Märkning.

Bläckstråleskrivare

Vi erbjuder småskrift och storskrift samt termisk och grafisk bläckstråleskrivare. Oavsett vilken bransch du befinner dig i har vi märkutrustning för märkning av produkter direkt i produktionen.

Se vårt utbud av småskriftsprintrar, storskrift Impulsjet och DOD, grafiska samt termiska bläckstråleskrivare. 

Laserskrivare

Vår laserskrift är skarp, precis och varaktig. Med galavanosspeglar som styr laserstrålarna kan vi märka på både stillastående och rörliga produkter.

Läs mer om våra Co2-lasrar, fiberlasrar och Yag-lasrar.

Folieskrift på mjuk plast

Folieskrift

Folieskrift, så kallad over printer, skapar texter och bilder med högupplösning på förpackningar, etiketter och glättade kort. Passar för de flesta livsmedelsförpackningar men även för läkemedelsförpackningar.

Se samtliga modeller inom TTO (folieskrift).

Kontakta oss

Så väljer du rätt metod för din märkning.