TTO Folieskrift

TTO skapar texter och bilder med hög upplösning på förpackningar med plast- och pappersfilm, etiketter eller glättade kort.

Folieskrift är en märkmetod som passar perfekt för tillämpningsområden inom bageri, frysvaror, paketerade färska grönsaker och frukt, kött, kaffe, järnvaror och läkemedel.

Videojet Dataflex Plus IP

DataFlex Plus IP65

Denna IP65 klassade printer är idealisk i produktioner där man tvättar linjen efter produktionsstopp, vilket förkortar förberedelsetid och tillåter maximal utnyttjandegrad.

Videojet Dataflex

DataFlex Plus

Videojet DataFlex Plus skriver ut bildtext och bilder med hög upplösning på flexibla förpackningar, och minimerar samtidigt driftstopp och kostnader i samband med bandavbrott och produktionsomställningar. 

Printern är tillgänglig med två printbredder, 53 mm och 107 mm.

Videojet 6420

Videojet 6420

Videojet 6420 ger höghastighetsutskrifter med hög prestanda och kapacitet. Tillgänglig i två printbredder, 53 mm och 107 mm. 

För kodningsapplikationer som kräver en betydande mängd innehåll, som t.ex. ingrediensförteckningar och spårbarhetsinformation, är printbredden 107 mm idealisk med sin printbredd.

Videojet 6320

Videojet 6320

Dataflex 6320 finns i 2 olika printbredder 32 mm och 53 mm, för att få den mest kostnadseffektiva lösningen i er produktion. Den har en utskriftshastigheter på upp till 250 produkter/min.

Videojet 6210

Videojet 6210

6210 är en beprövad, kostnadseffektiv lösning för användare som går över till digital utrustning från analog med t.ex. varmstämpel och rullkodare. Idealisk för lägre hastigheter.

Videojet 6250

Videojet 6250

Denna termotransfer overprinter är lämplig för applikationer som kör med måttliga hastigheter upp till 250 produkter/min, och är idealisk för flera typer av fyllmaskiner.

Så väljer du rätt metod för din märkning.

Kontakta oss

Så väljer du rätt metod för din märkning.