Serialisering och Aggregering

Förfalskningar inom läkemedelsbranschen är ett växande globalt problem, som påverkar alla läkemedelsföretag och därmed patientsäkerheten.

Förutom att patientsäkerheten måste skyddas ur ett rent etiskt perspektiv finns det förstås också ekonomiska skäl för att bekämpa förfalskade läkemedel. Inte minst när det gäller att skydda företagets varumärke. Genom ökat krav på märkning globalt tar nu branschen tag i problematiken och höjer säkerheten.

En av läkemedelsindustrins största utmaningar

För att få bukt på läkemedelsförfalskningar och illegal internethandel av läkemedel, har myndigheter i olika länder tagit fram regelverk och samordnat nätverk för att stoppa produktion, handel och försäljning av förfalskade läkemedel runt om i världen. Krav på Track and Trace är en gemensam nämnare bland dessa regelverk.

Ta del av vårt White Paper om Serialisering och Aggregering. Vi ger dig tips och råd kring märkningskrav för att förhindra förfalskningar. 

Önskar motta nyhetsbrev från Boxon