Service & underhåll för en mer driftsäker produktion

Industriella maskiner har de senaste åren utvecklats till mer driftsäkra och snålare funktioner. De tillåter att allt mer av underhållet sköts av operatören, vilket håller nere driftskostanden. Detta påverkar den totala kalkylen för de nyare maskinerna jämfört med de bara några år äldre. 

Enklare underhåll och service ger möjlighet till mer kostnadseffektiv, driftsäker och problemfri produktion. 

Nedan ger vi några tips till hur du kan hantera underhållet och när det behövs hjälp från professionell support.

Termotransferskrivare

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när det kommer till att hålla sin skrivare i skick.

  • Tänk på att vid varje rullbyte rengöra skrivhuvudet med en Etanolindränkt trasa.
  • Använd aldrig hårda föremål som saxar, knivar eller andra metallföremål i närheten av skrivhuvudet. Där finns känslig elektronik och själva värmecellerna som är överdragna av glas.
  • Se till att etiketterna lagras i en skyddad miljö, stäng lådan och förvara alltid rullen som inte används i förpackningen eller i ett skåp. Om rullen placeras med sidan mot ett bord så kan partiklar pressas mellan etikettlagren och därefter fastna i maskinen vid printning.

Om nu skadan är framme och det blir vita eller svarta ränder i trycket så ring supporten. Det kan ofta avhjälpas genom en kraftigare rengöring eller ett skrivhuvudsbyte. Skrivhuvudet byts ofta av operatören på moderna maskiner men diagnosen är viktig. Ta en bild på utskriften och maila detta till supporten så avgör de lämplig åtgärd.

Bläckstråleskrivare

När det gäller bläckstråleskrivare är en av de viktigaste punkterna för att garantera en bra funktion att man endast använder godkända vätskor. Risken man löper om man använder felaktiga/ej godkända vätskor är att det påverkar funktionen och i värsta fall gör maskinen obrukbar.

  • Se till att rengöra maskinen enligt rekommendationerna i användarmanualen, och att då enbart använda rengöringsmedel avsett för det aktuella bläcket.
  • Torka aldrig direkt på munstycket, då det finns risk att skräp trycks in och fastnar.
  • Förvara aldrig vätskor i direkt solljus, helst förvaras vätskorna i brandklassat skåp, men mindre mängder går bra att ha vid maskinen. Vid dålig utskrift, kontakta support för rekommendation om lämplig åtgärd.

Ta kontakt med oss om du vill veta mer om etiketthantering och märkning. 
Vi ser till att rätt person återkommer till dig.

Önskar du motta nyhetsbrev från Boxon?

Så väljer du rätt metod för din märkning.