Etikettmärkning

Boxon är branschens mest heltäckande leverantör av system, utrustning och tillbehör för effektiv och säker produktion av etiketter.

Konceptet bygger på streckkod och därmed spårbarhet och möjlighet till logistikvinster i alla led. Dessutom kommunicerar våra system och programvaror obehindrat med samtliga affärs- och lagersystem som finns på marknaden, vilket förenklar och effektiviserar ytterligare. 

Med enklare underhåll och service ges dessutom möjlighet till en mer kostnadseffektiv, driftsäker och problemfri produktion.

In-lineapplikationer för märkning av kartong i en produktionslinje

Automatiserade in-lineapplikationer gör etiketteringen snabb och enkel. Kartonger fylls med passande antal primärförpackningar. Därefter försluts kartongen (sekundärförpackningen) och förses, som på bilden, med en etikett som bär på information om innehållet. 

Skulle din produktion tjäna på att helautomatisera märkning och etikettering? En helautomatisering av din märkning och etikettering innebär en effektivisering. Läs mer om Print & Apply

Kontakta oss

Så väljer du rätt metod för din märkning.