Print and Apply

Skulle din produktion tjäna på att helautomatisera märkning och etikettering? Get in-line! Print and Apply!

När du står inför beslutet att helautomatisera din märkning och etikettering står du också för en effektivisering av hela din produktion. En effektivisering som kan göra ditt företag konkurrenskraftigt till och med i ett globalt perspektiv.

Boxon är en av de mest kompletta leverantörerna inom Print and Apply - Inline-märkning. Med integrerade märknings- och etikettmaskiner kan vi ge dig ett helintegrerat system som märker produkter, förpackningar, emballage och transportpallar i produktionslinjen.

Print and Apply märkning på flaskorVi har stor erfarenhet av olika branschers behov, krav och önskemål och kan peka på många lyckade installationer med bläckstrålemärkning, termotransferskrift, etikettering eller lasermärkning. I väldigt skiftande företag. Inte sällan ingår flera tekniker i en och samma produktionslinje.

Var märkningen eller etiketterna ska sitta bestäms förstås av dig och din verksamhet; direkt på produkten kanske, på burken eller locket till exempel, flaskan eller kapsylen, ovanpå eller på sidan av förpackningen, på frameller baksidan av lådan. Eller runt ett hörn rentav. Det är i ett tätt samarbete med dig som kund vi skapar de absolut lönsammaste lösningarna.

 

Printrar för variabelt påtryck eller redan färdiga etiketter

Inline är det övergripande begreppet för etikettering och märkning av produkter och emballage under produktion. Man skiljer i huvudsak på två metoder: Print and Apply samt Dispensering.

Print and Apply
Avser etiketter och märkning med
möjlighet till variabel utskrift/printning.
Skrivarna är kopplade till affärs-
systemet, lokal PC (PLC) eller till
förprogrammerad skrivare.
      
Dispensering
Avser applicering av redan färdig-
tryckta och lika etiketter för en
produktionsserie.
Videojet 9550 Print & Apply märkare

Nyhet! Videojet 9550

Videojet 9550 är en smart, robust och väldesignat Print & Apply märkare med unik printteknik. 

Maskinen är helt automatiserad genom sin Intelligent Motion™ teknologi och väldigt noggran. CLARITY™ pekskärmen ger möjlighet till snabba byten av bl.a. layouter och datumfunktioner. Läs mer om 9550 och dess fördelar.

Så väljer du rätt metod för din märkning.

Kontakta oss