Branscher

Olika branscher. Olika kunder, Olika behov. Olika lösningar från ett och samma företag: Boxon.

Det är sannolikt att den bransch du och ditt företag verkar i har vi också erfarenhet av. Genom alla år – ända sedan 1977 och framåt – har vi skaffat oss branscherfarenheter som nära nog är unika.

På några områden – ryttare till exempel – är vi ledande i Sverige.

Den samlade kunskap du kommer åt i ett samarbete med oss på Boxon tar sig konkreta uttryck i helhetslösningar som hjälper dig att öka lönsamheten. Dina behov styr oss i allt arbete.

Kontakta oss