Livsmedel

Bagerier, bryggerier, frukt och grönt, godis, kött och fågel, mejerier, djurfoderproducenter – livsmedelsbranschen är långt ifrån homogen. 

Videojet 1220Olika processer och tillverkningsmiljöer med varierande temperatur och fuktighet gör att förutsättningarna för effektiv märkning också skiljer sig. Därför finns det olika tekniker som bläckstråle, laser och termotransfer. Boxon behärskar alla.

Vi är sedan 1977 generalgent för Videojet Technologies Inc., världsledande inom ramen för produktmärkning. Utvecklingen inom detta område går ständigt framåt och möjligheterna är många med olika systemen. Kontakta oss gärna om du vill veta mer! 

Högkontrasterande bläckstråleskrift
på glas
Märkning med bläck på
vaxad kartong
Bläckstrålemärkning på metall
Termotransfermärkning på mjuk plast
Märkning med bläck på plastlock
Lasermärkning på lackad metall

Så väljer du rätt metod för din märkning.

Kontakta oss