Spårbarhet

Tekniken för att integrera informationen i emballaget, både i primär- och sekundärförpackningar, finns redan. På Boxon har vi förfinat den.

Förpackningar är mer än ett skyddande emballage. De är bärare av information som kan avläsas i princip var som helst i en distributionskedja. Detaljstyrning, logistik, kraven på identitet och kunskap om innehållet driver på utvecklingen av spårbarheten

För spårbarhet på produkter och emballage används ofta direktmärkning såsom laserskrift eller bläckstråle. Etikettmärkning sker antingen via print and apply där själva märkningen sker direkt på emballaget, eller via dispensering där den färdiga etiketten appliceras på produkten.

Spårbarhet med rätt märkningLasermärkning på folie
Termisk bläck på kartong
Etikettapplicering på låda
Storskrift i bläck på wellpapp
STILL/STE fraktetikett
GSI-128 Godsmärkningsetikett

Så väljer du rätt metod för din märkning.

Kontakta oss