Software

Våra kommunikations- och layoutprogram integreras med överordnat system och möjliggör utskrifter av etiketter i en eller flera skrivare oavsett plats.

En del i vårt koncept med informationsbärande etiketter innebär att man hämtar information ur affärssystemet, bearbetar den och skriver ut olika typer av etiketter för märkning av produkter, kartonger, pallar och lagerplatser.

För att kunna trycka  etiketter själva behövs bara en PC med Microsoft Windows, programvara (t.ex. Bartender) och en etikettskrivare. Många gånger utvecklar vi kundunika lösningar, men vi har också olika paket som fungerar utmärkt.