BarTender

Boxon har valt BarTender som layoutprogram för att utforma de etiketter som skall skrivas ut i olika skrivare.

BarTender etikettprogram - Boxon ABBarTender är lätt att lära sig och att arbeta med. I programmet finns pedagogiskt bra gjorda guider för att steg för steg skapa den utskrift som skall göras. BarTender tillåter också olika typer av teckensnitt, vilket gör det möjligt att skriva ut etiketter i alfabet och symboler för olika marknader.

› Testa BarTender gratis i 30 dagar.

  

Linjer, bokstäver, siffror och symboler

I layoutprogrammet finns förutom bokstäver, siffror och streckkod, linjer och rutor samt möjlighet att lägga in/eller skapa illustrationer. Allt för att optimalt passa skrivarens funktioner. BarTender kan dels användas som ett fristående layoutprogram via dator mot skrivare, dels ingå i en nätverkslösning med utskriftsautomatik där etikettvarianterna finns lagrade i företagets affärssystem eller databas.

Beställning av etiketter för utskrift sker då genom att ange artikelnummer eller inköpsorder. Informationen förs sekundsnabbt via ett kommunikationsprogram, till exempel Boxons Connect eller dbConnect, över till vald skrivare och utskrift startar så snart kommando ges.

BarTender har skapats av Seagull Scientific, som är världens största utvecklare av äkta Windows-rutiner för etikettutskrivare. BarTender kan även integreras med andra programvaror.

  

Lätt att lära, lätt att använda

Intuitiva musrörelser, hjälpsamma guider och noggrant utformade användargränssnitt gör att BarTender verkar bekant redan första gången det används. En mängd kraftfulla funktioner ger stor frihet och möjlighet att avancerat arbeta med layout och design.

  

Teckensnittskontroll

Stöd för exceptionellt stort urval Windows- och skrivarteckensnitt. Textstilar kan blandas i stycken och kopplas till olika databasfält.

  • Avancerade anpassade räknare. Hanterar allt från enklaste serienummer till avancerade beräkningar.
  • Fullständigt Unicode-stöd. Möjlighet att kombinera tecken från nästan vilket språk som helst i en enda etikett.
  • Fullt Unicodestöd för namn på filer, skrivare, servrar, fält, etc.
  • Lösenordsskydd. BarTender kan låsas i utskriftsläge för att skydda mot obehöriga etikettändringar.
  • Smarta guider. Pedagogiskt bra gjorda guider för att steg för steg skapa den utskrift som skall göras, ange utskriftsprestanda och etikettstandard.
  • Granskning med hög säkerhet. Utskriftsinformation kan loggas till säker databas för att svara mot höga säkerhetskrav, t ex militära, farmaceutiska, kemiska. osv. Även stora bilder av etiketter kan lagras när de skrivs ut. Genom att använda funktionen ”History Explorer” kan man kontrollera tidigare jobb, verifiera data, bekräfta operatör, m.m.
  • Bibliotek med industrisymboler. Välj bland hundratals högkvalitativa och skalbara symboler för elektronik, farligt gods, förpackning. m fl.
Kontakta oss