CLARiSOFT

CLARiSOFT är det första allmänna produktpaketet för bilddesign. Det har utformats med avseende på ledande märken av utrustning för kodning och etikettering i realtid online.

ClarisoftMed CLARiSOFT:s unika, allmänna designsystem som är oberoende av kodare (patentsökt) kan en design användas i många olika typer av kodmaskiner. CLARiSOFT är;

 • en högpresterande bläckstråleskrivare
 • en laserkodare
 • en piezoelektriska bläckstråleskrivare
 • ett etikettverktyg för utskrift och applicering

  

Framtidssäker

Den allmänna filstrukturen i CLARiSOFT innebär att den är kompatibel med alla kodare och etiketterare – både i dag och i morgon. CLARiSOFT är ett unikt hjälpmedel för förhandsgranskning av utskrifter och det fungerar med olika tekniker och märken. En allmän bilddesign som är oberoende av kodare skapas med hjälp av CLARiSOFT:s enkla och kraftfulla verktyg för redigering, streckkoder och databasintegration.

Med funktionen för förhandsgranskning av utskrifter kan du se hur din design kommer att se ut på de olika kodarna. CLARiSOFT gör att du kan utnyttja den speciella funktionen för realtid som förekommer i dagens utrustning för kodning och etikettering online. Designer och motsvarande data (till exempel från en databas) kan skickas till kodare och etiketterare direkt från CLARiSOFT eller med Claicoms CLARiNET-program för hantering av kodarnätverk.

  

Fördelar

CLARiSOFT kombineras enkel och flexibel bilddesign med effektiv hantering av realtidsinformation så att allt som behövs för att skapa och hantera kodning i realtid ska finnas tillgängligt.

 • Ökad kontroll av kodningsinformation.
 • Sänkta allmänna omkostnader för bilddesign och datahantering.
 • Teknisk övervakning och kodningsdata från en enda källa.
 • Färre mänskliga misstag och färre kodningsfel.
 • Fast text, variabel text, användarangiven text.
 • Databasinformation.
 • Aktuellt datum och aktuell tid.
 • Beräknat datum och beräknad tid.
 • Streckkoder.
 • Räknare.
 • Logotyper och bilder.

Med CLARiSOFT får du ökad kontroll över den information som dina kodare skriver ut, och de allmänna omkostnaderna för bilddesign och datahantering minskar.

  

Näst intill WYSIWYG-design

Det du skapar på skärmen är det som skrivs ut på din förpackning. Den smarta driften i CLARiSOFT skapar de allra bästa designer med funktionerna för just den kodningsutrustning du har valt, inklusive tillvalet Förhandgranskning av utskrift för varje enskild typ av kodare.

CLARiSOFT skapar automatiskt en produktdatabas medan bilden utformas. När bilddesignen är färdig kan du helt enkelt använda CLARiSOFT-databasen om du vill göra några produktändringar för den designen.

Anslutbarheten till databasen finns i hela företaget. Undvik dubbla förekomster av informationen i företaget. CLARiSOFT använder sig av ODBC, ADO eller Customer Extensions för att få tillgång till din information.

 

Guiden Streckkoder

CLARiSOFT innehåller en inbyggd guide för streckkoder i syfte att förenkla och automatisera streckkodsspecificering.

Guiden EAN128 hanterar sammankopplingen av identifierare av information och tillämpningsområde som utgör EAN/UCC 128-streckkoder, och undviker ytterligare komplicerad programmering.

  

Kodning i realtid

CLARiSOFT ger dig enkelt åtkomst till den inbyggda funktionen för kodning och etikettering i realtid, inklusive kodare och räknare i realtid.

Alternativt kan CLARiSOFT få åtkomst till de kraftfulla funktionerna i Claricom CLARiNET: automatiskt beräknade datum för offset, inkrementell numrering, manuellt angiven partiinformation samt skift- och tidkoder.

  

Systemkrav

Operativsystem: Win95/98/NT/2000 (WinNT rek.).Processor: Pentium 100 min. (PII rek.).
Minne: 32 Mb min. (128 Mb rek.).
Ledigt diskutrymme: 10 Mb min. (20 Mb rek.) (Ytterligare 70 Mb för MDAC och ie5 om det inte redan är installerat).
Display: 800 x 600, 256 färger (1024 x 768 16-bits färg rek.).
Mus: Windows-kompatibelt pekdon.
CD-ROM: 4 x CD-ROM för installation.CD-ROM 4x CD-ROM for Installation