Connect

ConnectFöretag som har artikeldata lagrade i sitt affärssystem får med Connect en mycket lättarbetad och säker lösning för att knyta samman artikelregistret med etikett och skrivare.

Enkelt att använda

Det enda man behöver göra när etiketter skall skrivas ut är att gå till sitt affärssystem och välja artikel. Systemet vet då etikettyp och vilken påskrift som skall göras. Det som sker är att affärssystemet skapar en fil, som plockas upp av Connect där den sekundsnabbt bearbetas och därefter förs till skrivaren med utskriftsinstruktion.

Varje artikel har med andra ord en förprogrammerad etikettlösning. Det enda man behöver göra innan utskriften startar är att ange antal och välja skrivare.

  

Rationell produktion

Connect är allra bäst och mest rationellt vid till exempel produktmärkning på samma grundetikett. Connect arbetar helt i bakgrunden och är osynligt till skillnad från dbConnect som hanteras via utskriftsfönster.

  

Konfigurering

Connect är en tjänst som övervakar en filmapp i nätverket. Till mappen levererar affärssystemet den fil, som innehåller data för det aktuella utskriftsjobbet. Connect plockar upp filen och skriver ut etiketter enligt informationen i filen.

Programmet består av två delar; dels ett konfigurationsgränssnitt, dels en utskriftstjänst som använder layout-och designprogrammet BarTender för att skriva ut etiketter.

När konfigurationen är klar arbetar Connect helt i bakgrunden och användaren arbetar enbart i affärssystemet för att beställa sina etikettsutskrifter. Vid utskriftssystem med nätverkskopplade skrivare behöver Connect och BarTender endast installeras på en server varifrån alla utskrifter kan hanteras. Inga installationer är nödvändiga på användarnas klienter.

  

Kopplingar mot affärssystem

Connect går inte in i affärssystemet och hämtar ut data, utan arbetar bara med data som affärssystemet lämnar ifrån sig till den förutbestämda mappen. Detta säkerställer att programvaran inte påverkar övriga data som ligger i affärssystemet.

Connects arbetssätt att ”lyssna” efter en fil med utskriftsinformation gör det möjligt att koppla ihop programvaran med de flesta affärssystem, som kan lämna ifrån sig en fil i något av de format som programmet stöder. Filen från affärssystemet kan förutom artikeldata även innehålla information om val av layout, skrivare och antal etiketter.

Connect kan bearbeta information i filer med formatet XML eller textfiler med en unik separator.

  

Val av etikettlayout

Etikettlayout kan väljas genom att man i filen från affärssystemet skickar med information om vilken layout som skall skrivas ut på. Det går även att konfigurera Connect så att det alltid väljer en förutbestämd fast layout vid utskrift.

  

Val av skrivare

Skrivare kan väljas genom att man i filen från affärssystemet skickar med information om vilken skrivare som utskriften skall göras på. Man kan också konfigurera Connect så att utskrift alltid sker mot den skrivare som layouten är sparad mot eller att alltid välja en förutbestämd fast skrivare vid utskrift.

Kontakta oss
  • Windows XP, Vista, Server 2003 eller 2008.
  • BarTender Enterprise med License server för utskrift.
  • Net 3.5 sp1 installerad.

Ladda ner lilla checklistan för etiketter.