dbConnect

db står för databas och kännetecken för dbConnect är att man både söker artikel, väljer etikett och skrivare i ett och samma utskriftsfönster.

dbConnectPrincipen kallas på engelska för wysiwyg (What you see is what you get) och det är precis det det handlar om. Det man ser i sitt fönster blir också det som skrivs ut. Man kan, om man vill, även vid varje utskriftstillfälle manuellt ändra uppgifter på etikettutskriften, till exempel pris, storlek, beteckning, osv, men dessa ändringar förs aldrig över till databasen.

  

Databaslösning kan man välja av flera skäl

Vi har flera stora företag och aktörer som kunder, till exempel lönpackare och distributörer som väljer att lägga data från sina beställare i databas och inte i sitt affärssystem.

Boxon har också ett stort antal kunder som valt att lägga artikeldata utanför sitt affärssystem. Mestadels av kostnadsskäl eftersom en extern databas ofta blir en billigare, men väl så effektiv lösning. Vår erfarenhet är att dbConnect passar särskilt bra till företag som har flera olika etikettvarianter för samma artikel eller artiklar. Till exempel både produktetikett, kartongetikett och palletikett

  

Konfigurering av databasen

dbConnect är en applikation som använder sig av informationen i en databas för att skapa etiketter. Vid konfigurering av programmets interna databas anges hur många fält databasen ska innehålla. Även databasfältens namn är konfigurerbara, dessa namn används sedan för att koppla samman informationen i databasen med layouten som skapats i BarTender.

För att säkerställa att informationen blir rätt i databasen anges ett indexfält, detta fält innehåller information som är unik t ex artikelnummer. Det är även möjligt att skapa fält som inte är kopplade mot den externa databasen, dessa fält kan användas som fritextfält där informationen fylls i vid varje utskriftstillfälle. t.ex. batchnr, produktionsdatum osv.

I databasen går det att koppla artiklar mot förutbestämda layouter. Beroende på hur många layouter som kopplats i databasen visas en eller flera utskriftsdialoger i användarfönstret.

  

Import av data

Den interna databasen hämtar sina data från en extern datakälla som innehåller den aktuella artikelinformationen. I importspecifikationen kopplas datafälten i den interna databasen mot de fält i den externa databasen där informationen finns. Programmet är bara uppkopplat mot den externa databasen under själva importen. För att säkerställa att inget felaktigt data lagras i den interna databasen går det att automatiskt rensa befintligt data innan ny import körs. Om man inte vill importera all data varje gång, går det istället att välja endast de förändringar som ska importeras i den interna databasen.

Importen kan ske antingen manuellt eller automatiskt via Windows Scheduler. (De format som stöds för den externa databasen är Microsoft Access (mdb) och XML format.)

  

Användarfönster

Det går att ställa in vilka fält som ska visas i användarfönstret när man fått fram vald artikel. Det går även att styra om dessa fält ska vara öppna eller stängda för redigering vid utskrift och om ett fält ska vara obligatoriskt, dvs fältet måste innehålla ett värde för att utskrift ska ske.

Vid utskrift från användarfönstret går det att skriva ut mot den förvalda layouten eller att välja någon av de andra layouterna i layoutbiblioteket. Vid utskriften går det även att välja skrivare, som finns installerade i datorn.

Före utskrift går det att förhandsgranska etiketten innan utskriftsjobbet skickas till skrivaren.

Kontakta oss
  • Windows XP eller Vista
  • BarTender Enterprise med License server för utskrift.
  • Net 3.5 sp1 installerad.

Ladda ner lilla checklistan för etiketter.