Smartgraph

Smartgraph är ett program för laserskrivare med ett Windows-baserat användargränssnitt. Programmet har en användarhierki med lösenordsskydd för att förhindra obehörig åtkomst och användning.

 

Egenskaper

  • Allmänt kommunikationsgränssnitt för PC:ar, nätverk, digitala undersystem för input och output.
  • Tillåter kundspecifika ALLTEC-oberoende genereringar av program och processer.
  • Enkel. Ingen omfattande programexpertis krävs.
  • Syntaxsupport/onlinehjälp.
  • Programmerare behöver ingen förkunskap om den interna ALLPRINT-uppbyggnaden.
  • Kunderna kan använda många olika program, till exempel det program som redan är i bruk. (Visual Basic, MS Excel o.s.v.)
  • Tillåter kontroll av lasermärkningssystem.
Kontakta oss