Information om namnbyte

Under september 2018 kommer Boxon Pak AB (org. nr. 556022-7067) att byta namn till Boxon AB.

Detta är ett första steg för Boxon att samla sitt totala erbjudande och affärsrelationer i Sverige under ett och samma tak – Boxon AB.

Information har skickats till kunder och leverantörer angående detta. Vi vill samtidigt understryka att alla övriga detaljer som t.ex. bankgiro, organisationsnummer mm kvarstår och att det endast är namnet som ändras.

Kontakta oss

VD
Boxon Group/Boxon Pak
042 - 25 07 01