Boxon Innovation Team skapar kundunika lösningar

2018-05-11 02:17 Boxon Innovation Team skapar kundunika lösningar

Boxon Innovation Team är ett team med lång erfarenhet både inom förpackningsbranschen och inom märkning/etikettbranschen.

Arbetssättet är enkelt - utifrån en idé eller ett behov sätter våra konstruktörer och designers igång med arbetet för att ta fram den bästa lösningen. Teamet tar fram kreativa och varumärkesförstärkande etiketter och förpackningar till skilda verksamheter. Etiketterna produceras på ett optimalt och effektivt sätt med en tryckteknik som ligger i framkant.

Boxon InnovationTeam är vår och våra kunders spjutspets och driver utvecklingen framåt med slutförbrukarens och miljöns bästa för ögonen. Boxons kundansvarig arbetar tillsammans med kund enligt en definierad process, för att skapa ett tydligt och effektivt flöde för alla inblandade.

Processen är grundstommen och sen adderas övriga delar utifrån kundens behov och önskemål.

Läs mer och se vår film om Boxon Innovation Team (filmen kan du även se längre ner på denna sida)

Kontakta oss

VD
Boxon Group/Boxon Pak
042 - 25 07 01