Boxon Bulk

Tänk dig en stor plastsäck som måste hålla för ofta ganska brysk hantering av två ton metallpulver. Eller två ton gryn. Eller lika mycket gödningsmedel. Det är vad bulkhantering handlar om.

En lång lista av internationella hanteringsregler ställer mycket höga krav i hela transportkedjan och gör tillverkningen komplex. Många frågor ska besvaras innan en säck kan tas i bruk: Hur fyller man säcken? Hur transporteras den? Hur töms den hos mottagaren? Hur lagras den? Alla svar påverkar konstruktionen. Material, styrka, hållfasthet, öglor, fästpunkter, möjligheter att stapla; allt utvecklar och testar vi tillsammans med dig och oberoende testinstitut.

Boxon Bulk verkar i en bransch parallell till textilbranschen med tillverkare i länder som Indien, Kina och Thailand. Precis som all annan tillverkande verksamhet i Asien är även vår under lupp. Vi engagerar oss därför djupt i sociala frågor och ger inget utrymme för misstag.

Våra egna regler är strikta och vi lever upp till en av världens mest krävande standarder – SA8000 – som utgår från principerna i ILO-konventionen, FN:s konvention om barns rättigheter samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Tel: 040 - 680 72 00 
Maila oss ›

Huvudkontor: Syke, Tyskland
Omsättning: 220 milj 
Anställda: 23 st 
Verksamhet i: Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina

Bulkhantering av tunga volymer

Storsäckar är en av de mest kostnadseffektiva och ideala förpackningslösningarna när man ska transportera stora och tunga volymer.

Se våra storsäckar ›

Småsäckar för större volymer

Småsäckar är ett lätthanterligt och kostnadseffektivt förpackningsalternativ för torra bulkprodukter.

Se våra småsäckar ›

Säckförslutare

Till våra små- och storsäckar har vi tagit fram verktyg och maskiner för att hanteringen av de stora volymerna ska bli så enkel som möjligt.

Se våra verktyg ›