Boxon China

Sedan 2011 finns vi på den kinesiska marknaden via vårt kontor i Shanghai.

www.boxonchina.com

Vårt kinesiska äventyr började officiellt i januari 2011. Vi hade tidigare haft en inköpsorganisation på plats i sex år, för Boxon Bulks räkning. Nu tog vi steget fullt ut och fokuserar på de affärsmöjligheter Boxon Pak kan se allt tydligare. Flera Skandinaviska och Tyska kunder efterfrågar förpacknings­lösningar och andra tjänster på den Kinesiska marknaden, framför allt i regionen runt Shanghai där vårt kontor ligger.

Vi börjar bli mer och mer etablerade i Kina. Här handlar det om att växa klokt och stadigt. Vi har nu 60 kunder där avtalet med Alfa Lavals fyra fabriker i Kina är bland de senaste och största. 

Alla tecken pekar mot att Boxon är i Kina för att stanna. När vi under våren 2013 förvärvade 70 % i Boråsbaserade etikett- och systemföretaget BEAB fick vi också ett bredare och bättre erbjudande till kund även i Kina, där BEAB redan är etablerade. Även potentialen för Boxon Bulk är stor, men det gäller att gapa över lagom stora stycken. Skynda långsamt är den paradoxala strategin i Kina.  

På plats i Shanghai finns säljare, säljsupport, logistikexperter, inköpare och en konstruktions- och designavdelning. Den senare funktionen ville vi ha på plats redan från början då kunder efterfrågar CadCam-ritade förpackningar, som de enkelt kan bedöma ur alla upptänkliga vinklar. Denna del integreras nu med våra konstruktions- och designavdelningar i Norden. De kommer att jobba över gränserna som en grupp med samma program och i samma system.

Redan från start bestämde vi oss för att implementera vår skandinaviska affärsmodell i Kina. Kinesiska modeller skapas ofta kring förhållandet mellan pris och produkt, men sedan länge vet vi att det våra stora kunder egentligen köper är kostnadsreducering och på slutraden, ökad lönsamhet.

Därför är det fantastiskt att se hur snabbt våra kinesiska kolleger lär sig nya synsätt, hur öppna de är för en Skandinavisk värdegrund och hur villigt de absorberar nya tankar och synsätt.

Men vi lär oss också under resan. Deras beslutsvägar är kortare och från beslut till verkställighet går det snabbt. Det blir oerhört spännande att följa kundernas och vår gemensamma utveckling i Kina de kommande åren. Medarbetarna är högmotiverade och den kvalitet vi levererar här i Skandinavien, den kommer vi också att leverera från vårt kontor i Shanghai.