Värd sin vikt i guld

I det natursköna Fjärås, med utsikt över Kungsbackafjorden, hittar man familjeföretaget Cajom Pepparrot AB. Sedan 1929 har man odlat, förädlat och sålt den, för bygden, kända pepparroten. Idag är det 4:e generationen som förvaltar traditionen vidare.

Pepparroten har de senaste åren tagit allt större plats i det svenska köket. Efterfrågan på pepparrot är större än vad som idag odlas och Cajom är en av Sveriges största leverantörer av högkvalitativ, färsk och förädlad pepparrot till den svenska marknaden.

Öppna hela caset om Cajom och deras pepparrot i Pdf.

Allt gjorde för hand

Förr hanterades den färska pepparroten för hand, och från att ha sålt den hel eller i bit började man även riva den. Vilket också till en början skedde för hand men övergick sedan till en maskinprocess. 

Den rivna pepparroten fylldes sedan i glasburkar med tesked, under det att tårarna rann. Pepparroten avger nämligen en mycket stark lukt och kräver bra ventilation vid förädling. Idag sköts all rivning och fyllning i ett väl förslutningsbart flöde.

Snabba förändringar

Glasburken är ett minne blott och har ersatts av behändiga och livsmedelsgodkända plastburkar. Lisa Boström, delägare i Cajom Pepparrot AB, berättar om hur
de i början köpte färdigtryckta plastburkar för var sort som skulle packas. Det visade sig vara ett dyrt förfarande. Inom livsmedelsbranschen kan regler och direktiv ändras i snabb takt och en enda felaktig märkning gjorde den förtryckta burken värdelös.

"Ett kostnadseffektivt alternativ med låga engångskostnader som inte kräver dyra klichébyten och med kortare ledtid. Den perfekta lösningen för Cajom."

Kundbasen är trogen och väl uppbyggd men trots detta förekommer det variationer i efterfrågan. Behovet av en mer flexibel lösning banade väg för ett samarbete mellan Cajom och Boxon.

Flexibel märkning

De förtryckta plastburkarna byttes ut mot helt neutrala. Den något koniska burken krävde en böjd etikett som formade sig om burken utan att skapa ”öron” (utstickande hörn som fastnar i de andra burkarna vid hantering).

En annan viktig aspekt var att etiketten måste tåla både fukt och kyla. Pepparroten förtvättas och hanteras i en fuktig miljö, samt förvaras i kylrum efter förädling. En etikett för livsmedelsprodukter får under inga omständigheter trilla av.

Lisa önskade även ett flexibelt och snabbt inköp av etiketter - små mängder, men med varierat tryck som är enkelt att ändra vid behov. Christer Martinsson, Boxon, förslog en specialanpassad etikett med digitaltryck.

Digitaltryckta etiketter kan med stor enkelhet förändras och tryckas i mindre kvantiteter. Ett kostnadseffektivt alternativ med låga engångskostnader som inte kräver dyra klichébyten och med kortare ledtid.

Den perfekta lösningen för Cajom.