"Streckkoder och etikettlösningar underlättar den interna hanteringen"

Heco Nordiska lagerför ett komplett sortiment av skruvar för bygg- och snickeriindustrin. Deras sortiment har utvecklats och är idag specialiserat på fästelement till stål- och plåtentreprenörer samt till trä-, järn- och bygghandeln.


Behov

Heco hade behov av att tydliggöra sina etiketter för sitt produktsortiment av skruv och fästelement till bygghandeln och detaljhandeln och samtidigt underlätta för sina kunder att välja rätt produkt. 

De vill basera sina kategorier på olika användarmiljöer inomhus, utomhus, och rostfritt. Det ska vara lätt för slutkonsumenten att välja rätt produkt i butikerna, samtidigt skall en lösning underlätta interna rutiner och klara av krav för branschstandarden Vilma och mot CE-märkning. Det måste vara enkelt att hantera samtliga ut- leveranser på alla nivåer, som för-packning, kartong och pall.

   

Boxons huvudlösning

Heco färgkodar samtliga etikettlayouter och tog hjälp av Boxons prepress/design avdelning som anpassade etikettlayouter så att de fungerade rent praktiskt för en effektiv etikettproduktion och i kundens skrivarutrustning. 

Heco har använt handdatorer från Boxon i några år för att klara av kraven kring spårbarhet. Vid inleveranser, utleveranser, lagerflyttar och inventeringar scannas samtliga produkter av. Produkter som saknar streckkod märks upp med korrekt information och korrekt streckkod. Korrekt streckkod är ovärderligt och ger en fullständig spårbarhet och tidsbesparing då man omgående säkerställer att rätt produkt och rätt antal levereras till kund. 

I tillägg får man andra fördelar som minskat svinn, ökad kapacitet då systemet möjliggör flytande lagerplatser, snabbare leveranser och säkrare/effektivare uppdatering av lagerstatistik och risk för felplock minimeras.

   

Resultat för kund

Med hjälp av tydliga färgkoder underlättar man för sina kunder att välja produkt samtidigt som man belyser och tydliggör sitt varumärke. 

Med hjälp av handdatorer och korrekt märkning med tydliga streckkoder kopplade till affärssystemet säkerställs lagerstatistiken, spårbarhet, snabbare inventering, felplock mini-meras och det är lätt för nyanställda att komma in i rutinerna. 

Samma streckkoder sätts även på orderunderlag och dessa scannas och lagras i affärssystemet. Detta innebär att samtliga underlag är sökbara genom ordernumret.

   

  • Anpassade etikettlayouter
  • Säkerställde korrekt information och korrekt streckkod på produkterna