Tjänster

Vi har många års erfarenhet från stora och små företag och projekt där vi ser att våra lösningar förenklar och ofta gör stor nytta i förpackningsprocessen. 

Våra tjänster sträcker sig från analyser till packutbildningar, etikettdesign och bildbank till konstruktionsprojekt, JIT leveranser och printjob.

Ibland kan en nogrann förpackningsinstruktion levererad i pdf vara en stor hjälp i ett företag där effektiva förpackningsrutiner är viktiga och där verksamhet finns i flera länder. I andra fall kan outsourcing av lagerhållning eller maskinleasing istället för köp avgöra om förpackningslösningen blir optimal och lönsam. För företag som väljer att inte investera i egen printbyrå står vi till tjänst med både kompetens och teknik. Med våra olika tjänster vill vi förenkla arbetet för dig samt göra processer mer effektiva.

Din lönsamhet är unik

Med stegvisa åtgärder hjälper vid dig att bygga in lönsamhet i din förpackningslösning. Vi tittar på hela bilden. Med detta som grund har vi utvecklat ett tjänsteerbjudande som kompletterar vårt övriga erbjudande i form av förpackningar, packmaskiner, etiketter och märkningslösningar.

Vi utvecklar vårt tjänsteerbjudande i takt med att nya behov uppstår hos våra kunder. Ingenting är omöjligt! Vi tittar gärna på möjligheter att effektivisera lösningarna på ditt företag. Slå oss en signal, 020 - 33 10 00, eller skicka ett mail så ser vi hur vi bäst kan hjälpa till.