Boxons tjänster

Boxon täcker alla områden relaterade till en förpacknings- och märkningslösning. Vi löser majoriteten av våra kunders affärsutmaningar med produkter och tjänster, samt med våra kunniga och erfarna medarbetare.

Vår strävan är att utveckla innovativa och värdeadderande förpackningslösningar, etikett- och märkningslösningar med ett tydligt marknadsmässigt och tekniskt fokus. Detta kan även innebära kompletta integrerade och automatiserade förpackningsmaskiner/linjer och mjukvara.

Behovsanalys

Grunden i vårt arbete utgår från en behovsanalys.Vi ser över er verksamhet i nuvarande situation (inkl. dagens utmaningar), kommande utmaningar samt identifierar var vi och våra lösningar kan addera värde. Det är viktigt att både våra kunder och vi känner att vi kan bidra ytterligare i processen och att vi utvecklas/effektiviserar tillsammans. Vi identifierar utmaningar och adderar värde med våra produkter, tjänster och medarbetare.Vi tar fram en helhetslösning som fokuserar bland annat på arbetsmiljö, resursoptimering, ergonomi, minskad miljöpåverkan och optimering av pack- och logistikflöden. Det är många delar och varje del har sin roll för att skapa den bästa totala kostnadslösningen.

Boxons tjänstepaket

Vi erbjuder ett antal tjänster som under årens lopp utvecklats efter våra kunders behov och önskemål och vars främsta mål är att underlätta och effektivisera våra kunders vardag. Det kan vara allt från att frigöra lageryta till att hantera hela etikett- och märkningsflödet globalt och det mesta där emellan i en förpackningsprocess.

Vårt tjänstepaket adderar värde till de produktlösningar våra kunder väljer och tillför ytterligare förbättringar i kundernas affärsprocesser. På så vis vill vi bygga ett långsiktigt och tryggt partnerskap med våra kunder.

Nedan ser du Boxons tjänster. Klicka dig in och läs mer om våra tjänster.