Label Cloud

Label Cloud är en tjänst för effektiv och rationell etiketthantering. 

Många av våra kunder har underleverantörer och fabriker i flera länder. Det är för företag med geografiskt utspridd verksamhet som vi har utvecklat den intelligenta tjänsten Label Cloud.

Med Label Cloud kan ett företag rationellt och enkelt printa enhetliga etiketter på plats, var som helst i världen, med full kontroll från huvudkontoret. Fördelen är att Label Cloud, som är artikelstyrt, tillåter utskrifter på utplacerade lokala printersystem. Oavsett om du befinner dig på huvudkontoret, en fabrik i Kina eller ett lokalkontor i Tyskland får du ut exakt samma etikettutskrift. Från ditt kontor styr du design, artikelinformation, språk- och marknadsversioner. Systemet är UNICODE-baserat och innehåller därför alla tecken på alla språk.

Som företag äger du etiketter och hårdvara men outsourcar mjukvaran för att nå de olika producenterna. Designen görs i mjukvaruprogrammet BarTender. Tillgängligheten mellan dig som äger varumärket och olika produktionsenheter runt om i världen ökar avsevärt genom den här tjänsten.

Tjänsten Label Cloud är ett relativt nytt begrepp i etikettvärlden. Den stora fördelen är att allt sker över internet vilket skapar en stor flexibilitet och ger möjligheter
att göra ändringar sent i produktionen.

Boxon kan också hjälpa till med de praktiska utskrifterna och distributionen av etiketterna genom printshopar i Baghera-konceptet

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.