Boxon Innovation Team

Boxons Innovation Team har mångårig kunskap och erfarenhet inom förpackning, märkning och specialanpassade lösningar. 

Vi skapar bland annat ritningar och animationer, tar fram design-, och etikettförslag, prototyper samt specialtillverkade formsprutade tråg, hanterar systemintegrerade lösningar och molnbaserad outsourcing. 

› Kontakta oss gärna om du vill veta mer

Med vår samlade kompetens tar vi lösningen ett steg vidare. Oavsett om vi sitter i Norden,Tyskland eller i Kina. 

Boxon InnovationTeam är vår och våra kunders spjutspets och driver utvecklingen framåt med slutförbrukarens och miljöns bästa för ögonen. 

Vår arbetsprocess

Boxons kundansvarig arbetar tillsammans med kund enligt en definierad process, för att skapa ett tydligt och effektivt flöde för alla inblandade. 

Med stegvisa åtgärder hjälper vi till att bygga in lönsamhet i förpackningslösningen.Vi tittar på hela bilden. Processen är grundstommen och sen adderas övriga delar utifrån kundens behov och önskemål.