Flödesanalys

Rådgivning och analyser.

Boxon står oberoende från materialtillverkare. Vi måste inte erbjuda wellpapp om vi ser att plast, trä eller något annat material är den optimala emballagelösningen på ett förpackningsproblem. Men oberoende är större än en materialfråga. Oberoende kommer också ur kunskap om produkter, maskiner och helhetslösningar och inte minst, kundernas verksamhet. Genom en avvägd sammansättning medarbetare – specialister och generalister, kan vi erbjuda både bred och djup kunskap vilket ökar vårt oberoende.

I kvartalsmöten med lite större kunder arbetar vi noga igenom volymer, prognoser och förändringar. Engagemang hos kunden föder engagemang hos oss och vice versa. För att optimera kundnyttan har vi utvecklat en arbetsmodell som utgår från produktens totalkostnad. Detta arbete innefattar inte bara själva förpackningen och dess pris utan också t.ex. fyllnadsgrad och logistikflöden.

   

Lösningar i praktiken

En flödesanalys kan vara en god investering för att optimera transport- och distributionsflödet. Se vårt exempel på hur en sådan lösning kan se ut i verkligheten.