Konstruktion & Design

Boxon Konstruktion & Design är den perfekta lösningen vid framtagning av rätt förpackning eller etikett. Med optimala lösningar sänks kostnaderna. Trenden är tydlig, orsakerna är många. Varje vecka tar Boxon Innovation Team fram ett hundratals design- och konstruktionsförslag till kunder.

Fördelar med Konstruktion & Design

  • En unik lösning efter behov. 
  • Lösning framtagen av specialister och förpackningstekniker med lång erfarenhet. 
  • Oavsett underlag, ritning eller tillgänglig produkt, skapas en unik lösning. 
  • Boxon erbjuder även prover för att säkerställa design och konstruktion. 
  • Boxon har full kontroll på förpackningsritningar, etiketter och tryckunderlag. 
  • Vid behov arbetar vi med hjälp av 3D skrivare för att leverera optimal lösning.

    

Boxons erbjudande

Standardlösningar räcker långt. Unika lösningar räcker längre och skapar värde. Efterfrågan på anpassade förpackningar och etiketter ökar. När behov som fyllnadsgrad, leveranssäkerhet, spårbarhet, infomationsförmedling etc. är avgörande eller när design, färg och materialval är tongivande ur ett marknadsföringsperspektiv, är en unik lösning det bästa alternativet.

Dessutom driver externa faktorer på, såsom lagar och branschregler, vilket i många fall kräver unik kompetens för att hitta den optimala lösningen.

    

Boxon Innovation Team

Boxon Innovation Team är ett team med lång erfarenhet både inom förpackningsbranschen och inom märkning/etikettbranschen.

Vårt arbetssätt är enkelt - utifrån en idé eller ett behov sätter våra konstruktörer och designers igång med arbetet för att ta fram den bästa lösningen. Vi tar fram kreativa och varumärkesförstärkande etiketter och förpackningar till skilda verksamheter. Etiketterna produceras på ett optimalt och effektivt sätt med en tryckteknik som ligger i framkant.

 Boxon är materialoberoende och söker rätt lösning utan materialbegränsningar.

  

Exempel på utföranden inom Konstruktion & Design: