Konstruktion & Design

Behöver du en unik förpackningslösning är vår tjänst Konstruktion & Designtjänst bästa sättet att utveckla en optimal produkt.

Standardförpackningar räcker långt. Unika förpackningar räcker längre. Efterfrågan på unika förpackningar och emballage ökar. Trenden är tydlig, orsakerna är många.

Lagar och branschregler kring transportsäkerhet stramas åt. Ligger du då i förpackningsutvecklingens framkant spar du tid. Med optimala lösningar spar du pengar. 

Boxon Konstruktion & Design (C&D) hjälper dig att utveckla unika förpackningar. Från första behovsanalys till idé, konstruktion, design och produktion.

Endast en lösning kan bli optimal. Det gäller att nå fram till den eller så nära det bara går. I det sammanhanget är Boxons materialoberoende en stor fördel. Blir plast bäst, då väljer vi plast. Passar well, då blir det well. Är trä optimalt, då blir det trä.

   

En gemensam process är avgörande för resultatet

Boxons kunskap och erfarenhet av speciallösningar har skapat en C&D-avdelning med egen CAD-konstruktör som utvecklar möjliga lösningar. Dina krav är unika. Våra lösningar likaså.

Efter behovsanalysen tar vi dig genom fyra steg:

  1. Utveckling & Konstruktion – olika prototyper tas fram för att prövas.
  2. Tester & Dokumentation – om så krävs testas och dokumenteras lösningen av oberoende instanser.
  3. Administration & Arkivering – när du vill ha kontroll över förpackningsritningar, tryckunderlag och packinstruktioner.
  4. Packinstruktion & Utbildning – pedagogiska instruktioner tas fram för att underlätta nya packrutiner.

Varje projekt är unikt och behandlas så. Vi ställer alla relevanta frågor, du ger oss alla relevanta svar. Med en gemensam syn på behoven når vi fram till optimala lösningar.