Lagerhållning

Med begränsad lageryta är Boxons tjänst Lagerhållning bästa sättet att frigöra både lageryta, kapital och resurser.  Idag hjälper Boxon hundratals kunder med att lagerhålla produkter för just-in-time leveranser.


Fördelar med Lagerhållning

  • Minskade lagerkostnader.
  • Likviditetsförbättring - kostnad för produkten sker endast vid uttag.
  • Frigör lageryta till kärnverksamheten.
  • Minskad eller obefintlig lageradministration.
  • Minskad risk för överlager och inkurans.
  • Förbättrad lagerbevakning och högre tillgänglighet.

   

Boxons erbjudande

Att lagerhålla kostar pengar. Mycket pengar. Av hundratals miljoner kronor bundna i lager hos producerande företag står förpackningsmaterialet för en ansenlig del och stjäl även onödig lageryta från kärnverksamheten. Boxon kan hjälpa till att minska lagerkostnaderna för förpackningar, pengar som gör större nytta på andra ställen i verksamheten. Boxons Lagerhållning erbjuder också verksamheter med kundspecifika produkter möjlighet att lagerföra dessa hos Boxon.  

     

Välj mellan 2 olika alternativ:

  • Lagerhållning Standard

Boxon lagerhåller kundens produkter, med överenskommen volym, under en begränsad tid dock max 6 månader. Tillsammans kommer vi fram till avropsfrekvens, säkerhetsvolym, etc.

   

  • Lagerhållning Premium

Boxon lagerhåller kundens produkter, med överenskommen volym, för kommande 3 resp. 12 månaders period där nya förutsättningar och parametrar fastställs för kommande period. Avropsplan och servicenivå skräddarsys efter önskemål och behov och hanteras under perioden av experter från Boxon i dialog med kunden. Varje kvartal utvärderas tjänsten och anpassas efter eventuella förändringar i verksamheten och justeras därefter. Det kan gälla allt från volym till ledtider. 

Som kund till Lagerhållning får man tillgång till Mina Sidor, en kundportal med information om lager- och leveransstatus.

    

Flöde Lagerhållning