Maskinfinansiering

Behöver du öka produktionskapaciteten är vår tjänst Maskinfinansiering bästa sättet att få tillgång till nya maskiner.

Leasa, hyra eller köpa? Företagets ekonomi och prioriteringar avgör. Att ersätta gamla förpackningsmaskiner med nya eller bygga ut produktionskapaciteten med fler maskiner upplevs av många som ett stort och riskfyllt åtagande. Samtidigt är tillgången till maskiner avgörande för att kunna öka effektiviteten och göra det möjligt att växa som företag.

Boxon Maskinfinansiering är en tjänst du kan dra stor nytta av när verksamhet och tillväxt kräver nya maskiner. Leasa eller hyra? Kanske rent av köpa? I ett första möte får du konkreta besked om fördelar och nackdelar med den ena eller andra lösningen i just det läge ditt företag befinner sig i. 

Utgångspunkten är alltid den kostnad du får i hela förpackningsflödet. Inte bara den isolerade maskinkostnaden.

   

Två olika finansieringsformer. En passar dig bäst.

LEASA – En form av långtidshyra där du fördelar kostnaden över tiden. Fördelen är att du inte binder ditt kapital, att du kan budgetera och anpassa kostnaden till dina intäkter. Vår samarbetspartner inom finansiering äger maskinen under leasingtiden. Därefter löses oftast avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5-10 % av finansierat belopp.

HYRA – Här betalar du för nyttjanderätten. Fördelen är att du kan byta eller komplettera maskinen under hyrestiden. Hyresavtalet föregås av sedvanlig kreditprövning. Vi tillämpar allmänna villkor för maskinhyra.

En hybridlösning är att hyrköpa. Då ingår du ett hyresavtal med Boxon som innefattar möjligheten att köpa maskinen till ett överenskommet pris, vanligtvis efter tre månader. Då görs ett avdrag på normalt 80% av redan erlagd hyra från det överenskomna priset.

   

Eller vill du hellre köpa?

Fördelen vid KÖP är att ägandet går direkt över till ditt företag. Köpeavtal upprättas och allmänna leveransbestämmelser (NL09) tillämpas. Normalt betalas 20% vid beställning och resterande vid leverans. Installation och teknisk instruktion kan då ingå enligt allmänna leveransbestämmelser (NLT09).

Vad passar din verksamhet?

Kontakta oss gärna om du har frågor kring leasing, hyra eller köp. Tillsammans kan vi titta på vad som skulle vara mest fördelaktigt för din verksamhet.