Boxon Prepress

Med fokus på design och profil hjälper vår prepressavdelning ditt företag att ta fram de etiketter som bäst speglar ert varumärke.

Etikettens design blir allt viktigare. Allt som oftast är etiketten den del av produkten och ska därför ha en stor igenkänningsfaktor. Genom vår ateljé erbjuder vi tjänsten etikettdesign som ger ditt företag det stöd som behövs, oavsett om det gäller att trycka er egna inarbetade design på en etikett eller om det handlar om att ta fram förslag på en helt ny profil.

Vi uppmanar alltid våra kunder att tidigt diskutera etikettens utformning med vår ateljé. En animering i datavärlden måste kunna fungera i praktiken för att vara gångbar i produktionen. Vår ateljé har kunskapen, stor grafisk kompetens och erfarenhet att ta vara på.

› Checklista: Att tänka på vid materialinlämningen till prepressavdelningen

   

Från idé till verklighet

Ateljén har en central funktion mellan våra säljare/ordermottagning och dig som kund. För att få det önskade slutresultatet är det viktigt med ett bra underlag, som antingen kunden tar fram eller vi hjälper till med. Ofta har kunden en idé om hur etiketten ska se ut. Målsättningen är att få ihop alla delar inklusive den viktiga informationen om hur etiketten ska användas för att få en ändamålsenlig slutprodukt.

Vi har stor erfarenhet av att översätta ett alster, som en kund använder, till rätt layout och färg. Det kan handla om att separera färger istället för att blanda färger.

Det är den visuella upplevelsen för ögat som bestämmer slutresultatet. Det är därför det är så viktigt att ateljén kommer med så tidigt som möjligt i processen.

  

Med fokus på mervärde för kunden

Det är etiketten som bär er varumärkesprofil och er varumärkesinformation. Utnyttja oss som en resurs att prata etiketter med redan från början, då finns möjligheten att styra upp processerna till ett mycket bra slutresultat.

Etiketten kan vara en integrerad del i ditt affärssystem och dessutom spårbar i ett logistiksystem. Boxon levererar tekniska lösningar som förenklar informationslogistiken och datafångsten med produkter som streckkodsläsare, handdatorer och terminaler för trådlös kommunikation.

  

Etiketter som tål att exponeras

Etiketterna som vi producerar utgår helt utifrån marknadens behov - oavsett om det handlar om produktmärkningsetiketter, självhäftande etiketter, hänghetiketter, viketiketter, etikettryttare, kartongetiketter, hyllkantsetiketter eller palletiketter.