OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Vår arbetsprocess

Alla branscher har sina särdrag. Så även fordonsindustrin. Globala flöden, högre krav på hållbarhet och effektivisering i alla leden, restriktioner och lagar är bara ett fåtal parametrar att ta hänsyn till. 

Med många års erfarenhet och kunskap kan vi säkerställa rätt lösning genom vår arbetsprocess:

  1. Analys och projektledning
  2. Design och utveckling
  3. Specialiserade produktion

Analys och projektledning

Ju tidigare vi kommer in i processfasen vid en ny produktion kan vi säkerställa den mest effektiva lösningen. Vi analyserar flödet, volymer och kraven på logistiken, engångs- eller retursystem. På så sätt kan vi ta ansvar för helheten.

arbetsprocess-frame-tray
Linje
Förpackningslösningar i Frame trays

Design och utveckling

Med allt insamlat material startar design- och utvecklingsfasen. Konstruktionsritningar och 3D prototyper ligger till grund för test och fortsatt utveckling innan produktion av verktyg.

Specialiserad produktion

Genom en unik teknik för formverktyg kan vi med hög lönsamhet och även med små serier ersätta traditionell produktion. Det ger möjlighet till test innan slutlig produktion. Ökad säkerhet för våra kunder.

Tom rad

Läs mer

Förpackningslösningar i Frame trays

Emballagelösningar

Våra förpackningslösningar består i Frame trays, Special trays samt lådor och pallar.

miljövänlig-frame-tray-process

Miljövänligt engångssystem

Frame tray systemet baseras på en sluten materialloop.

effektivisering-frame-tray

Stora effektivitetsmöjligheter

Vi kan påvisade betydande besparingar inom logistikflödet, med upptill 50% i transportoptimering.

Tom rad
loading symbol