1-och 2-öglade storsäckar

1- och 2-öglestorsäck är enklare och mer ekonomisk jämfört med 4-öglesäck.

1-öglesäcken är producerad av rundväv som också bildar den integrerade lyftöglan, eller öglorna om man formar till 2-öglesäck.

Guard - UN-storsäck

Guard - UN-säck

Säkerhetsaspekterna är helt avgörande vid hantering av farligt gods. Produkter som faller under förpackningsgrupp II och III bör endast transporteras i Guard-seriens storsäckar. Guard är s.k. UN-säckar, som ovillkorligen måste uppfylla de internationella normer som neutrala testinstitut ställer upp.

Alla Boxons storsäckar går att få i en Guard-version. Det innebär att antistatiska egenskaper, extra formstabilitet eller en liner går bra att applicera också på en säck anpassad för farligt gods.

Flow - storsäck för volymprodukter

Flow - för volym

Stora volymer förutsätter rationell hantering. Storsäckar i serien Flow består av en- och tvåpunktsäckar designade för detta ändamål.
Lyftöglan är förstärkt med en manschett i en avvikande färg för att öka lyftöglans synlighet. Olika färger kan också göra det enklare att särskilja olika typer av säckar i ett lager. Den största ekonomiska fördelen med 1-öglesäckar är att den erbjuder enkel hantering utan pall.
Se våra alternativ för lyftning och fyllning, bottenkonstruktion samt utmatning ›

Clean - storsäck för läkemedels- och livsmedelsindustrin

Clean

För användning inom livsmedels- och läkemedelsbranschen tillverkas avancerade storsäckar i renrumsförhållanden och under strikt kontroll.

Värmekapning av all väv och vikning utåt minimerar risken för kontaminering. Produkten som fylls i storsäcken kan hanteras och förvaras utan kompromisser om säkerheten.

Se vilka specifikationer Clean uppfyller ›