Storsäck med 4 öglor

Den 4-öglade storsäcken är väldigt populär och används inom flertalet banscher. Konstruktionen är enkel med en öppen topp och en plan botten.

4-öglade storsäckar fylls oftas med sten, grus, jord, återvinningsmaterial, avfall etc. Det finns flera varianter av konstruktion för storsäckarna beroende på användningsområde, här listar vi de vanligaste. Många av våra kunder efterfrågar kundunika lösningar vilket vi ofta tar fram.

   

Se våra alternativ för topp- och bottenkonstruktion här ›

  

  

Norm - Standard storsäck

Norm Standardsäck

Norm är grundmodeller för våra 4-öglade storsäckar. Den kan varieras för att klara alla de olika behov och krav som ställs på en standardsäck.

Boxon har branschöverskridande kunskap om de olika kundsegmentens behov och vi är alltid uppdaterade på de senaste rönen inom material och funktion.

Clean - storsäck för läkemedels- och livsmedelsindustrin

Clean

För användning inom livsmedels- och läkemedelsbranschen tillverkas avancerade storsäckar i renrumsförhållanden och under strikt kontroll.

Värmekapning av all väv och vikning utåt minimerar risken för kontaminering. Produkten som fylls i storsäcken kan hanteras och förvaras utan kompromisser om säkerheten.

Se vilka specifikationer Clean uppfyller ›

Storsäck med antistatiska egenskaper

Stat

Vid fyllning och tömning av vissa produkter kan det uppstå statisk elektricitet orsakat av friktion mot storsäcken eller i ifyllnadsprodukten. Detta kan leda till explosioner eller bränder, även i en neutral atmosfär. Stat är en storsäck med antistatiska egenskaper, som avleder elektriska laddningar från säcken och på så vis löser detta allvarliga säkerhetsproblem.

För att uppnå ledningsförmåga i väven vävs vanligen trådar med kol (carbon-black) in i väven. För livsmedelsäckar används trådar av silver. Väv finns i de flesta utförande; plan eller rundväv och belagd eller belagd. Innersäck korresponderande till olika typer går också att få.

Läs mer om våra typ D säckar ›

Guard - UN-storsäck

Guard - UN-säck

Säkerhetsaspekterna är helt avgörande vid hantering av farligt gods. Produkter som faller under förpackningsgrupp II och III bör endast transporteras i Guard-seriens storsäckar. Guard är s.k. UN-säckar, som ovillkorligen måste uppfylla de internationella normer som neutrala testinstitut ställer upp.

Alla Boxons storsäckar går att få i en Guard-version. Det innebär att antistatiska egenskaper, extra formstabilitet eller en liner går bra att applicera också på en säck anpassad för farligt gods.

Formstabil storsäck

Formstabil säck

Formstabila storsäckar, Q-bags, behåller sin kvadratiska eller rektangulära form även efter fyllning. Säcken är konstruerad med invändiga väggar av väv som gör att säcken får en mer kubisk form vilken innebär att det fyllda materialet kan fylla ut hela säcken. Fördelen med Boxons formstabila storsäckar är besparingspotentialen i lager- och transportkostnaderna.

Gambo Bags har samma egenskaper som Q-bags med tillverkas lite annorlunda. Den tillverkas med en inre formstabil säck som kan göras helt vattentät.