Sätt ihop din Big bag

1. Typ av säck

Välj typ av Big Bag.
GUARD = Farligt gods, STAT = Typ C/Typ B

2. Öglor

Välj typ av lyftöglor.

3. Toppkonstruktion

Välj konstruktion för fyllning.

4. Bottenkonstruktion

Välj konstruktion för tömning.

Din Big Bag
Vald Big Bag:
Lyftöglor:
Topp:
Tömning: