Ett effektivt flöde på lagret

Vid hantering av stora mängder gods är ett effektivt lagerflöde avgörande.Man behöver ta hänsyn till många parametrar såsom ergonomi, säkerhet, spårbarhet, lastsäkring, märkning, etc. 

 

På Boxon hanterar vi dagligen en stor mängd gods och vet mycket väl att ett optimalt flöde är grundläggande för den dagliga hanteringen. Det är här vårt expertkunskap kommer in. Utifrån en behovsanalys, som både tar hänsyn till kundens situation och vad framtiden förväntas innebära, skapar vi ett anpassat och effektivt flöde för våra kunder. Inte bara på lagret, utan där behovet finns att effektivisera. Låt oss kontakta dig ›

Det finns flera sätt att effektivisera sin hantering.

  

Uppmärkning av lagerplatser

En tydlig märkning av lagrets platser är viktigt för att hindra felplock. Streckkoder i kombination med tydlig klartext hjälper till att få kontroll och en nära hundraprocentig säkerhet. 

När streckkoden scannas förs information över till affärssystemet och med en enkel manöver har man kontroll på inleveransen och den aktuella lagerplatsen. Innan etiketter med streckkoder tillverkas så behöver man se över vilka förutsättningar en avläsning har och vilka avstånd en streckkod kommer att avläsas på.  

   

Ergonomi vid packstationen

Packstationens utförande är en bidragande faktor till ett effektivt flöde. Anpassad och flexibel arbetsmiljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. En arbetsplats som tar hänsyn till olika behov och förutsättningar är inte svårt att uppnå med rätt produkter. 

Det finns ett antal faktorer som man bland annat bör tänka på vid en utformning av en packstation:  

  • Hur många personer ska arbeta vid stationen? Ett motoriserat alternativ gör stationen flexibel.  
  • Vad väger godset som ska hanteras? Olika bord klarar olika belastningar och vissa är extra slitstarka.  
  • Hur stor volym ska hanteras? Anpassad storlek på borden underlättar.  
  • Vilket arbetssätt råder? Använder man dator och försluter med häftpistol behöver man anpassa packstationen med relevanta påbyggnadsprodukter.

Mer om ergnomiska packbord hittar du här.

   

Godsinnehållsmärkning

Med godsinnehållsmärkning förkortas inleveranshanteringen markant. Enkelt förklarat betyder det att godset förses med en märkning som anger vad som finns inne i förpackningen utan att mottagaren behöver öppna för att kontrollera. 

Denna märkning scannas av vid ankomst och innehåll och rätt lagerplats anges.  

   

Sträckfilmning

Vid sträckfilmning av godset är det viktigt med rätt sträckfilmsmaskin, ett val som baseras på den volym av gods som hanteras. Rätt maskin till rätt förbrukning. Ta del av vår guide där vi enkelt förklarar vilken maskin som passar till vilket behov.

Med ett enkelt sträckfilmstest kan vi även avgöra vilken slags film som är mest optimal och kostnadsekonomiskt. Vi testar befintligt film på plats och jämför med andra alternativ och får på så sätt fram ett resultat direkt. Se vår video om hur ett sträckfilmstest går till.Låt oss kontakta dig

Vi kommer gärna ut till dig eller tar ett förutsättningslöst telefonmöte för att prata om hur vi skulle kunna hjälpa er att få er ett mer effektivt flöde.

Missa inget viktigt! Önskar du få Boxons nyhetsbrev?