FillPak system

FillPak systemet är konstruerat för att lätt kunna integreras i en förpackningslinje med fokus på utfyllnad.

Systemet är lämpligt för storförbrukare av fyllnadsmaterial och reducerar kostnaderna för material, hantering, lagerutrymme och arbetstid. Ett ekonomiskt och miljövänligt val.

Fillpak TT

Fillpak TT System

Fillpak TT system är konstruerat för att lätt kunna integreras i en förpackningslinje och direkt vid packbordet för utfyllnadsbehov. Lämplig för både små och stora förbrukare.

Fillpak TTC

Fillpak TTC system

Fillpak TTC system har en klippfunktion som gör att man kan förinställa papperslängden via Electronic Delivery System mode.

Välj rätt maskin utifrån behov och förbrukning. Se matrisen ›