Pallmagasin

Pallmagasin Palomat ger en effektiv pallhantering genom automatisk stapling och nedtagning av tomma pallar, en åt gången eller flera beroende på modell. Samtliga modeller har pekskärm och ansluts med 230 V, med eller utan tryckluft.

Trots sina standardutföranden rymmer pallmagasinen många möjligheter när det gäller palltyper och storlekar. Kundspecifika lösningar är också möjliga.

Fördelarna med Palomat

  • Ger ordning
  • Optimerat pallflöde
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Besparing av pallomkostnader
  • Ökad effektivitet
  • Ingen manuell pallhantering
  • Minskad tid som går åt per pall
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad truckanvändning
  • Förhindrar arbetsrelaterade skador

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Palomat.

Undvik arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro med effektiva redskap

70% av alla sjukskrivningar i Sverige är sprungna ur värk eller stress. En stor del av detta skulle kunna undvikas ,med bättre förutsättningar för arbetstagare genom en fysiskt bättre arbetsmiljö. Ladda ner vår Onepager om just detta, och se hur mycket ni kan spara i frånvarokostnad.

Palomat Flexomatic

Palomat Flexomatic

Tillåter att man växlar mellan stapling och nedtagning av en pall åt gången.

Tryckluftskomponenter: SMC
Anslutning: 6-7 bar / 230 V
Styrning: Siemens S-1200

Palomat 001

Palomat 001

Vid beställning av denna modell väljer man antingen stapling eller nedtagning. Maskinen tillåter inte att man växlar mellan dessa två lägen.

Tryckluftskomponenter: SMC
Anslutning: 6-7 bar / 230 V
Styrning: Siemens S-1200

Palomat Greenline

Palomat Greenline

Tillåter att man växlar mellan stapling och nedtagning av en pall åt gången. Behövs ingen luftanslutning.

Styrning: Siemens S-1200
Anslutning: 230 V

Palomat 5

Palomat 5

Tillåter att man växlar mellan stapling och nedtagning av 1-5 pallar åt gången.

Tryckluftskomponenter: Norgren
Anslutning: 6-10 bar / 230 V
Styrning: Siemens S7-200

Bläddra online i hela vårt maskinsortiment, kompl. med tillval, teknisk data och samtliga modeller.

Kontakta oss

Maskinsäljare042 - 25 07 45