OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Hållbara tjänster

I de fall då koldioxidutsläpp i produktionen inte helt kan undvikas försöker vi kompensera för dem. 

Från den använda PET-flaskan till den färdiga storsäcken  

Plastavfall samlas in och levereras till en av de många insamlingsplatserna i Indonesien. När materialet har kommit in till anläggningen sker alla steg i processen, från rengöring och sortering till framställning av storsäcken, inom samma anläggning. När flaskorna har sorterats efter färg centrifugeras de torra och de första smutspartiklarna avlägsnas. Flaskor och lock skiljs automatiskt från varandra i denna process. Därefter finfördelas de sorterade flaskorna till PET-flingor. Dessa rengörs återigen med varmt vatten och bearbetas till små band, som sedan används för att producera storasäckar. 

För 1 kg vävd återvunnen PET bearbetas cirka 25 stycken 1,5-liters plastflaskor. En genomsnittlig storsäck på 2 kg som tillverkas på detta sätt består av cirka 50 PET-flaskor. En storsäck innehåller totalt 96 % rPET och endast 4 % av det använda materialet kommer från tillsatsmaterial. Eftersom PET börjar smälta först vid 250 grader är rPET-storsäckarna särskilt lämpliga för påfyllning av varma ämnen. 

Återanvändning av plastflaskor

En miljövänlig lösning 

Genom att återanvända PET för tillverkning av storsäckar förhindras marina föroreningar och koldioxidavtrycket från FIBC hålls på en låg nivå. Sammantaget har rPET-storsäckarna flera positiva effekter på miljön: 

  • Marina föroreningar undviks 
  • Effektiv återvinning av PET-flaskor 
  • Minskad användning av resurser 
  • Upp till 25 % lägre koldioxodutsläpp 
  • PET kan återvinnas och bearbetas flera gånger utan att förlora sina egenskaper 

Alla steg från sortering och rengöring av flaskorna genom bearbetning till produktion av storsäckar sker på samma anläggning: Det innebär korta avstånd, vilket eliminerar behovet av fler transporter och extra emballage. 

Läs mer om återvinning av PET-storsäckar i vår broschyr.

Linje
My Climate

Klimatskyddsprojekt

I samband med klimatkompensationsprogrammet stödjer vi ett klimatskydds-projekt i Tanzania, där tonvis med CO2 varje år kan reduceras genom att byta ut skadlig fotogen mot billiga solenergipaneler. Vi hjälper vi till att driva projektet med våra kunders bidrag.

 

Läs mer
Linje
Tom rad
loading symbol