, Klimatskyddsprojekt - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Klimatskyddsprojekt

I samband med klimatkompensationsprogrammet stödjer vi ett klimatskydds-projekt i Tanzania, där tonvis med CO2 varje år kan reduceras genom att byta ut skadlig fotogen mot billiga solenergipaneler. Vi hjälper vi till att driva projektet med våra kunders bidrag.

Högteknologiska solcellssystem för hemmet

Klimatskyddsprogrammet monterar högteknologiska solsystem för hemmet inklusive ett GSM-modem. Systemet är ett rent och billigt alternativ till fossila bränslen för hushåll med låga inkomster och småföretag i Tanzania. Tekniken minskar koldioxidutsläppen effektivt tack vare en innovativ övervakningsmetod.

2,5 miljarder personer över hela världen lever utan en pålitlig elkälla som kan uppfylla deras dagliga energibehov. De använder ineffektiva och kostsamma bränslebaserade ljuskällor som t.ex. fotogenlampor som begränsar deras aktiviteter avsevärt när mörkret faller på. Fotogen alstrar inte särskilt mycket ljus, är dyrt och kan orsaka brandskador liksom andnings- och ögonsjukdomar – och här är särskilt barnen i farozonen.

Programutvecklaren Mobisol kombinerar solenergi med innovativ mobilteknik och mikrofinansiering för att leverera högteknologiska solcellssystem för hemmet (SHS) till avlägset belägna hushåll över hela Afrika.

De större solcellssystemen för hemmet kan strömsätta små företag, vilket gör det möjligt för företagsamma kunder att få en extra inkomst. Det sköter även belysningen i skolor, t.ex. i Arusha Secondary School. SHS-system omfattar solcellspanel, batteri, lampor och mobilladdare. Systemen finns för närvarande i fyra olika storlekar som uppfyller behoven för hushåll med låga inkomster liksom småföretag. Den minsta enheten kan lysa upp två rum och ladda fyra mobiler om dagen. Det största systemet alstrar ström för flera lampor, eldriven utrustning som t.ex. bärbara datorer, tv-apparater eller solenergidrivna kylskåp och laddar upp till tio mobiler samtidigt.

Jobb och utbildning

Tack vare denna moderna ICT-lösning (lösning för informations- och kommunikationsteknik) kommer detta handlingsprogram att minska utsläpp av växthusgaser genom att byta ut användning av fossilt bränsle, t.ex. bränslebaserade belysningssystems och/eller fristående strömgeneratorer. Genom att ersätta fotogenlampor med LED- lampor som drivs av kraftig solenergi och pålitlig energi kan man få miljömässiga men även sociala och ekonomiska fördelar. Mottagarna kan öka sin produktivitet rejält genom att arbeta på kvällarna genom att utnyttja den längre tiden med belysning när deras hus får elektricitet.

Påverkan och fördelar som uppnåtts hittills

  • 9 981 ton CO2 mindre per år
  • Mer än 200 000 personer gagnas av bättre luft
  • 350 jobb har skapats
  • 42 600 solcellssystemhar distribuerats sedan projektets start
  • Mer än 700 personer har fått utbildning i hur solcellssystemen installeras
  • 24 marknadsplatser och informationscentra har skapats i Tanzania

Var med i projektet

Genom att köpa klimatneutrala Big Bags från Boxon kan du optimera din distributionskedjas koldioxidavtryck avsevärt samtidigt som du hjälper till att stödja vårt klimatskyddsprojekt i Tanzania.

Alla kunder som deltar i projektet får ett officiellt certifikat från den oberoende klimatskyddsorgansationen MyClimate med uppgift om mängden kompenserad CO2 och sitt företagsnamn. Det enda du ska göra är ett be oss skicka det – vi hjälper gärna till!