OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Mänskliga rättigheter

Det är vårt ansvar som företag att garantera att våra medarbetare följer mänskliga rättigheter fullt ut – det är vår första och högsta prioritet. Alla medarbetare får samma möjlighet, oavsett kön, nationalitet, sexuell läggning eller ålder.

Men Boxon har också ett viktigt ansvar när det gäller vår försörjningskedja: överallt där människor direkt eller indirekt påverkas av vår verksamhet måste vi kunna garantera efterlevnad av mänskliga rättigheter. Det är upp till oss att implementera lämpliga mekanismer för att säkerställa detta och upprätthålla denna efterlevnad genom nära relationer och en kontinuerlig dialog, i synnerhet med våra leverantörer och affärspartner.

Boxon ska respektera mänskliga rättigheter för alla medarbetare och alla människor som direkt berörs av vår verksamhet. Vi delar värderingarna baserat på FN:s och ILO:s konventioner, vilka sammanfattas i SAI:s (Social Accountability International) internationella standard SA8000. Det är vårt ansvar att säkerställa dessa grundläggande rättigheter i vår dagliga verksamhet.

Arbetssäkerhet

Även arbetssäkerhet har hög prioritet inom mänskliga rättigheter där Boxons övergripande mål är att uppnå en bra arbetsmiljö, förebygga olyckor och se till att våra medarbetare mår bra. Vi strävar efter att skapa meningsfulla och innovativa jobb där våra medarbetare har stort inflytande. Arbetsglädje är viktigt för en god arbetsmiljö och målet är att skapa en trivsam arbetsmiljö där alla medarbetare utvecklas.

 

Mänskliga rättigheter
Linje
Tom rad
loading symbol