Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Kultur

Boxon har alltid lagt stor vikt vid att ha gemensamma värderingar som präglar samarbetet inom företaget och med affärspartner oberoende av landsgränser. Den svenska företagskulturen med platta hierarkier praktiseras på alla anläggningar och skapar ett förtroendeingivande klimat som bygger på ömsesidig respekt. Barn- och tvångsarbete accepteras och tolereras inte i någon som helst form. På våra egna anläggningar har vi vad detta angår inte bara en strikt nolltoleranspolicy utan förväntar oss även att våra affärspartner och leverantörer uppfyller detta. Av den anledningen genomför vi en årlig kontroll inom ramen för vårt kvalitetshanteringssystem. 

De universella mänskliga rättigheterna gäller utan undantag på samtliga våra kontor. I enlighet med våra interna CSR-riktlinjer och EFIBCA-uppförandekoden förhåller vi oss alltid så att företagets intressen och medarbetarnas intressen inte råkar i konflikt med varandra. Vi respekterar och uppfyller våra skyldigheter gentemot våra medarbetare enligt nationella lagar och avtal om social trygghet samt enligt föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar. Vi utbildar regelbundet våra medarbetare på relevanta områden och erbjuder fortbildningskurser. Att utse personal som är kunnig i första hjälpen och att analysera arbetssäkerheten samt hälsorelaterade aspekter ingår i vår kvalitetshanteringsprocess. 

Läs mer

Global Compact

Som deltagare i FN:s Global Compact driver vi en socialt ansvarstagande verksamhet.

Socialt ansvar

Vi delar de värderingar som bygger på FN:s överenskommelse och internationella arbetsorganisationen.

Värdegrund

I Boxon Group har vi en stark värdegrund för vårt arbete och för vår relation till våra intressenter.