, Socialt ansvar | Hållbarhet  - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Socialt ansvar

Boxon förbinder sig att respektera de mänskliga rättigheterna för alla medarbeare och för alla personer som påverkas av vår affärsverksamhet.

Vi delar de värderingar som bygger på FN:s överenskommelse och internationella arbetsorganisationen som sammanfattas i den internationella standarden SA8000 om Social Accountability International.

Det ingår i vårt ansvar att uppfylla dessa grundläggande rättigheter i vår dagliga verksamhet. De universella mänskliga rättigheterna måste uppfyllas och förverkligas på alla Boxons anläggningar. Uppfyllelsen av våra grundprinciper vad gäller arbetspraxis och affärsetik finns fastställt i flera överenskommelser och förklaringar. De omfattar först och främst vårt engagemang för principerna i Global Compact, Boxon Group CSR och EFIBCA-uppförande koden.

Vi förväntar oss att våra medarbetare följer Boxons principer och tar ansvar  för sitt eget uppförande samt för Boxons produkter och tjänster.

Vi lägger stor vikt vid att våra principer noga efterlevs och motsätter oss alla typer av barnarbete eller tvångsarbete, korruption, utpressning och mutor eller otillbörlig påverkandiskriminering eller trakasseri. Vi erbjuder våra medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö,oberoende av ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.

Viktiga frågor för oss

Värdegrund

I Boxon Group har vi en stark värdegrund för vårt arbete och för vår relation till våra intressenter.

Kultur

De universella mänskliga rättigheterna gäller utan undantag på samtliga våra kontor.

Miljö

Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktigt hållbar utveckling.