"Tack vare den täta kontakten har samarbetet stärkts"

Baldwin Technology Company Inc. är en ledande internationell tillverkare och helhetsleverantör av processautomationsutrustning och tillhörande förbrukningsvaror. Som leverantör av helhetslösningar, förser Baldwin inte bara sina kunder med ny utrustning , utan avsätter också stora resurser till underhåll och service på befintlig utrustning.

Behov

Baldwin Jimek behövde ett packmaterial som kunde hantera både ett visst tryck och viss väta. Produkterna skickas över hela världen, med båt och med bil och utsätts därför av både stötar och olika temperaturer. Dessutom kan luftfuktigheten variera. 

På deras färdiglager staplas produktlådorna på varandra, därför är det viktigt att lådorna kan klara ett visst tryck.

   

Boxon's huvudlösning

Efter utförliga tester på materialet tillsammans med Boxon kom man fram till ett wellmaterial som klarar alla de krav som ställs. 

Förutom wellådor förser Boxon företaget med bubbelplast för att skydda prepackrullarna, tejp, transportetiketter och zippåsar för att packa reservdelar. Man har nyligen också bytt ut etiketter som förut häftades fast med klammer, till 4-färgsetiketter som klarar av att fästa på lådor av pressat trä som används i företaget, något som gjort det effektivare både kostnads- och tidsmässigt.

Nivåer stäms av i avropslager

Boxon och Baldwin Jimek har också ett stort leveranssamarbete där nivåerna stäms av i det avropslager företaget har hos Boxon. På 24 timmar garanteras leverans, något som är oerhört viktigt för Baldwin Jimek då deras produktion kan variera och vara svår att förutse.

   

Resultat

Förutom att hjälpa Baldwin Jimek att reducera kostnader har Boxon också gjort andra typer av besparingar och undersökt möjligheterna till optimering och förbättring.

- Tack vare det intresset och den täta kontakten med Boxon har vårt samarbete stärkts, säger Carina Ticak på Baldwin Jimek.

   

Carina Ticak, Supply Chain Professional, Baldwin Jimek AB;

"Boxon är duktiga på att komma med förslag och är väldigt proaktiva i att försöka hitta lösningar som i slutändan reducerar våra kostnader."

  

  • Wellmaterial som klarar stötar, olika temperaturer och ett visst tryck
  • Tog fram nya etiketter som fäster på lådor av pressat trä
  • Effektiviserat kostnads- och tidsmässigt
  • Reducerat kostnader