Ett samarbete att vårda

Mediqs långa och intressanta historia börjar 1899 i Holland, där ett flertal apotekare gick samman och startade ett inköpskooperativ. Huvudsyftet var att skydda allmänheten från otillåten försäljning av läkemedel. Efter ca 100 år började man förvärva apotek och in på 2000-talet hade man expanderat till ytterligare länder och inom olika nischer.

Idag är Mediq en ledande leverantör av sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård i 14 länder och med ca 4000 anställda. Huvudkontoret ligger fortfarande i Holland, närmare bestämt i Utrecht.

Behov

Mediq förser den skandinaviska marknaden med hälso- och sjukvårdprodukter från sina 5 siter, 3 stycken i Sverige och en i Danmark respektive Norge. 

När Mediq gjorde sin offertförfrågan för wellpapp, önskade man hitta en gemensam partner för den skandinaviska marknaden. 2015 slöt Boxon och Mediq ett avtal efter genomförd upphandling. 

   

Boxons huvudlösning

Genom att minimera antalet befintliga emballageleverantörer uppnådde man ett mer kostnadseffektivt flöde. Leverantörsoptimering har många fördelar såsom förbättrad kvalitetssäkring, ökade besparingar och reducerat resursbehov.

   

Resultat

Genom att samla inköpen hos Boxon kunde Mediq även få ett enklare beställningsförfarande, samt fasta leveransdagar för att kunna styra inflödet av förpackningsmaterialet. Mediq lägger sina beställningar direkt på Mina Sidor och Boxon levererar enligt ett bestämt tidsstyrt schema.

Jimmy Björk, avtalsansvarig för Boxon, och Patrik Vilhjalmsson för Mediq är nöjda med samarbetet och ser fram emot nästa steg. Ett stort potentiellt besparingsområde är att se om man kan effektivisera det interna flödet, genom att se över packningsförfarandet, packstationer, med mera.

  

  • Minimerade antalet emballageleverantörer
  • Bidrog till ett mer kostnadseffektivt flöde
  • Förbättrad kvalitetssäkring
  • Reducerat resursbehov
  • Enklare beställningsförfarande med Mina Sidor

   


Gränslöst samarbete

När vi nu tillsammans ska se över det interna flödet ska vi även titta närmare på Mediq's behov av märkning, ett område som Boxon Systems är specialister inom.

På Boxon försöker vi arbeta gränslöst genom att förmedla kunskap och implementera lyckade lösningar över landsgränserna, men även mellan våra affärsområden Pak, Systems och Bulk.

Jimmy Björk avslutar,

- Ser vi att vi kan tillföra något för kunden så är det en självklarhet att arbeta så här. Det gör det hela mer stimulerande och utmanande. Vi lär av varandra och det vinner vi alla på i slutändan, vi såväl som kunden.