"Boxons expertkunnande är mycket värdefullt för oss"

Företaget Tailor Store startade 2004 och fokuserar på skräddarsydda kläder för främst män. Genom ledande e-handelslösningar och ett prisvärt erbjudande förser de sin målgrupp med högkvalitativa kundanpassade kläder och accessoarer via sin webshop som finns i flera länder. Tyger köps in direkt från tillverkarna och kläderna sys i eget skrädderi med 500 anställda på Sri Lanka.

Tailor Store är starkt engagerat i CSR-frågor och är bl.a. 100% koldioxidneutrala. Alla företagets leverantörer måste acceptera Tailor Stores Code of Conduct för att uppfylla kraven på sociala och miljömässiga mål.


Utmaningen

Tailor Store hade fyra krav vid val av leverantör för sitt emballage till kläderna. Ett av dessa var att leverantören skulle vara miljöcertifierad och att material skulle vara miljövänligt och återvinningsbart. Dessutom fanns det krav på korta ledtider, hantering av både små och stora kvantiteter samt en specifik prisbild. 

Boxon är själv mycket engagerad i miljöfrågor vilket var en stor fördel vid valet av leverantör. I de första förslagen som togs fram från Boxon låg fokus på konstruktion, material och kostnadseffektiva lösningar, men också på aspekter kring hur man på bästa sätt kan profilera emballaget för att bygga varumärke.

- Produktspecialisterna på Boxon var otroligt engagerade och kunniga. Inte bara hade de god produktteknisk kunskap utan de kunde också bidra med bra input gällande varumärkesbyggande och kommunikation, säger Jan Höjman, Chief Executive Office Tailor Store.

   

Boxons huvudlösning

Boxon har tagit fram tre olika storlekar på e-handelspåsar till Tailor Store's skortor samt en universallåda för både kavaj och byxa. E-handelspåsarna är baserade på återvunnen råvara. Lådans konstruktion och utformning (som syftar till att kavajen och/eller byxan inte ska skrynklas vid transport) är planerad och utskuren av Boxons egna konstruktionsavdelning.

En växande del i Tailor Stores koncept är profilkläder till företag. För detta ändamål tig vi fram ytterliggare två lådor i två storlekar som rymmer 20 respektive 40 skjortor. Samtliga lådor och påsar är profilerade med Tailor Stor's varumärke.

  

Jan Höjman, Chief Executive Officer, Tailor Store

"Att profilera vårt emballage är en viktig del i vår marknadskommunikation som skapar lojalitet ute hos kunden, både konsument och företagskunder. Boxons expertkunnande i kommunikationen har varit och är mycket värdefullt för oss".

   

  • Tog fram förslag på emballage som uppfyller Tailor Store's miljöpolicy
  • Tog fram kostnadseffektiva lösningar
  • Kundspecifika e-handelpåsar och lådor
  • Gav råd och tips kring varumärkesbyggande profilering
  • Hjälpte till att effektivisera packprocessen