Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Hållbarhetsrapport 2019 ute nu

2020-05-12 11:40:54

I dessa tider, som har skapat oväntade, nya situationer för oss alla, känner vi varje dag hur viktigt det är att ta hand om varandra och världen runtomkring oss. Som ett internationellt förpackningsföretag måste Boxon ta sitt ansvar. Ansvar gentemot anställda och kunder, men även när det gäller den internationella produktionen och dess påverkan på miljön.

I vår nyligen publicerade Hållbarhetsrapport ser vi tillbaka på året 2019. Ta reda på mer om våra åtaganden, vårt senaste års aktiviteter och resultat och vilka mål vi har satt oss för 2020.

Läs hela Hållbarhetsrapporten!